Vård på olika villkor

Rika får bättre mediciner och har större chans att överleva sjukdom. Den som har råd kan köpa sig vård och slippa stå i kö, trots att hälso- och sjukvårdslagen slår fast att alla ska ha vård på lika villkor och att den med störst behov ska få vård först.

Rika får bättre mediciner och har större chans att överleva sjukdom. Den som har råd kan köpa sig vård och slippa stå i kö, trots att hälso- och sjukvårdslagen slår fast att alla ska ha vård på lika villkor och att den med störst behov ska få vård först.

  • Belönat program

Senaste avsnitt

Hur får vi jämlik vård för fattiga och rika?
30 min

I den femte och sista delen av Vård på olika villkor debatteras vad som kan ligga bakom skillnaderna i vård och hälsa mellan låg- och högutbildade eller mellan låg- och höginkomsttagare. Vem bär...

I den femte och sista delen av Vård på olika villkor debatteras vad som kan ligga bakom skillnaderna i vård och hälsa mellan låg- och högutbildade eller mellan låg- och höginkomsttagare. Vem bär...

Tidigare avsnitt

När efterfrågan styr vården
30 min

Vård ska ges på lika villkor, och den med störst behov ska få vård först - så står det i hälso- och sjukvårdslagen. Men i dag är det inte alltid den med störst behov som använder vården mest, och vad...

Vård ska ges på lika villkor, och den med störst behov ska få vård först - så står det i hälso- och sjukvårdslagen. Men i dag är det inte alltid den med störst behov som använder vården mest, och vad...

Dyrare medicin till rika
30 min

Enligt hälso- och sjukvårdslagen har vi alla rätt till vård på lika villkor. Trots det finns det skillnader i hur vården tar hand om patienter med olika utbildning eller inkomst. Höginkomsttagare får...

Enligt hälso- och sjukvårdslagen har vi alla rätt till vård på lika villkor. Trots det finns det skillnader i hur vården tar hand om patienter med olika utbildning eller inkomst. Höginkomsttagare får...

Kortare liv för lågutbildade
30 min

Två personer som drabbas av samma sjukdom kan ha olika förutsättningar att överleva. För till exempel de drygt 50 000 personer som varje år får cancer i Sverige kan utbildningsnivå eller inkomst ha...

Två personer som drabbas av samma sjukdom kan ha olika förutsättningar att överleva. För till exempel de drygt 50 000 personer som varje år får cancer i Sverige kan utbildningsnivå eller inkomst ha...

Att köpa sig ur kön
29 min

Hälso- och sjukvårdslagen säger att den med störst behov ska få vård först. Men vad händer när närmare en halv miljon svenskar i dag har en privat sjukvårdsförsäkring som ger snabbare vård?

Hälso- och sjukvårdslagen säger att den med störst behov ska få vård först. Men vad händer när närmare en halv miljon svenskar i dag har en privat sjukvårdsförsäkring som ger snabbare vård?