Senaste avsnittet från Vetandets värld

Jordbruken bidrar med 13 procent av Sveriges utsläpp av klimatgaser. Det mesta kommer från åkermarken som släpper ifrån sig lustgas och koldioxid. Vilka åtgärder kan minska utsläppen?
Del 3/3 Det fossilfria samhället: Finns det klimatsmarta jordbruket? (R)