Viikkostudio

News in other languages

Sveriges Radio Finskan tärkeimmät puheenaiheet kuluneelta viikolta.

Sveriges Radio Finskan tärkeimmät puheenaiheet kuluneelta viikolta.

Uusin ohjelma

Tämän paljastaa Sveriges Radion vähemmistötoimitusten yhdessä tekemä kartoitus. Lain rikkomisesta kunnille ei seuraa rangaistuksia, koska vähemmistolaista puuttuu sanktiot.

Tämän paljastaa Sveriges Radion vähemmistötoimitusten yhdessä tekemä kartoitus. Lain rikkomisesta kunnille ei seuraa rangaistuksia, koska vähemmistolaista puuttuu sanktiot.

Aikaisemmat ohjelmat

Sveriges Radio Finska on kartoittanut vähemmistölakien rikkomisesta tehtyjä valituksia. Monesti valitukset eivät johda mihinkään – ja usein syynä on väärin tehty valitus.

Sveriges Radio Finska on kartoittanut vähemmistölakien rikkomisesta tehtyjä valituksia. Monesti valitukset eivät johda mihinkään – ja usein syynä on väärin tehty valitus.

Raportti luovutettiin Pajalassa 15.11. kulttuuriministeri Parisa Liljestrandille. Ruotsinsuomaisten valtuuskunta haluaa hallitukselta, että myös ruotsinsuomalaisille perustettaisiin oma...

Raportti luovutettiin Pajalassa 15.11. kulttuuriministeri Parisa Liljestrandille. Ruotsinsuomaisten valtuuskunta haluaa hallitukselta, että myös ruotsinsuomalaisille perustettaisiin oma...

Sveriges Radio Finskan kartoitus osoittaa, että kunnallislaki mahdollistaa päätöksen teon niin kutsuttuna täytäntöönpanopäätöksenä – verkställighetsbeslut. Näistä päätöksistä ei voi valittaa.

Sveriges Radio Finskan kartoitus osoittaa, että kunnallislaki mahdollistaa päätöksen teon niin kutsuttuna täytäntöönpanopäätöksenä – verkställighetsbeslut. Näistä päätöksistä ei voi valittaa.

Uppsalassa suunnitellaan muutoksia – esikouluissa kiertävistä äidinkielen pedagogeista halutaa luopua. Luulajassa puolestaan kaikki lapset eivät pääse tehostettuun äidinkielen opetukseen.

Uppsalassa suunnitellaan muutoksia – esikouluissa kiertävistä äidinkielen pedagogeista halutaa luopua. Luulajassa puolestaan kaikki lapset eivät pääse tehostettuun äidinkielen opetukseen.