Vikingar

Drama

Podden som väcker vikingarna till liv. Dramatiserade berättelser baserade på Snorre Sturlassons odödliga historier.

Podden som väcker vikingarna till liv. Dramatiserade berättelser baserade på Snorre Sturlassons odödliga historier.

Senaste avsnitt

Harald Hårdråde del 2: kampen om Norges tron
42 min

Efter mer än tio år i landsflykt återvänder krigaren Harald Hårdråde till Norge – för att hämnas sin bror Olavs död och bli kung över landet han ser som sitt.

Efter mer än tio år i landsflykt återvänder krigaren Harald Hårdråde till Norge – för att hämnas sin bror Olavs död och bli kung över landet han ser som sitt.

Tidigare avsnitt

Harald Hårdråde del 1: flykten från Konstantinopel
41 min

Hör historien om Harald Hårdråde, legoknekten i Bysans som svurit på att hämnas sin bror, Olav den helige, och bli kung över Norge.

Hör historien om Harald Hårdråde, legoknekten i Bysans som svurit på att hämnas sin bror, Olav den helige, och bli kung över Norge.

Ingegerd Olofsdotter del 2: äventyret i öst
41 min

Hör historien om Ingegerd Olofsdotter: kungadottern som ställdes inför ett omöjligt val och valde att gå sin egen väg.

Hör historien om Ingegerd Olofsdotter: kungadottern som ställdes inför ett omöjligt val och valde att gå sin egen väg.

Hör historien om Ingegerd Olofsdotter: kungadottern som ställdes inför ett omöjligt val och valde att gå sin egen väg.

Hör historien om Ingegerd Olofsdotter: kungadottern som ställdes inför ett omöjligt val och valde att gå sin egen väg.

Gudrid Thorbjörnsdotter del 2: ett nytt liv i Vinland
29 min

Hör historien om Gudrid Thorbjörnsdotter och upptäcktsresan som tar oss ända till Nordamerika.

Hör historien om Gudrid Thorbjörnsdotter och upptäcktsresan som tar oss ända till Nordamerika.

Hör historien om Gudrid Thorbjörnsdotter och upptäcktsresan som tar oss ända till Nordamerika.

Hör historien om Gudrid Thorbjörnsdotter och upptäcktsresan som tar oss ända till Nordamerika.

Ragnar Lodbrok del 3: den sista striden
27 min

Hör legenden om Ragnar Lodbrok: Odens osårbare vikingakrigare som korsade haven och spred skräck över hela Norden.

Hör legenden om Ragnar Lodbrok: Odens osårbare vikingakrigare som korsade haven och spred skräck över hela Norden.

Hör legenden om Ragnar Lodbrok: Odens osårbare vikingakrigare som korsade haven och spred skräck över hela Norden.

Hör legenden om Ragnar Lodbrok: Odens osårbare vikingakrigare som korsade haven och spred skräck över hela Norden.

Ragnar Lodbrok del 1: Odens krigare
39 min

Hör legenden om Ragnar Lodbrok: Odens osårbare vikingakrigare som korsade haven och spred skräck över hela Norden.

Hör legenden om Ragnar Lodbrok: Odens osårbare vikingakrigare som korsade haven och spred skräck över hela Norden.

Upptäck avsnitt från liknande program