Vilse i statistiken

Samhälle

Professor Tom Britton reder ut statistiska fällor.

Professor Tom Britton reder ut statistiska fällor.

Senaste avsnitt

Statistikens underbara värld
9:36 min

Det är lätt att gå vilse i, eller bli vilseledd av, statistik. Men det är också en grundbult i samhället som blir allt viktigare. I serien sista del ger Tom Britton exempel på områden där vi inte kan...

Det är lätt att gå vilse i, eller bli vilseledd av, statistik. Men det är också en grundbult i samhället som blir allt viktigare. I serien sista del ger Tom Britton exempel på områden där vi inte kan...

Tidigare avsnitt

Kausalitet och orsakssamband
9:42 min

Om det är någonting statistiken är extra bra på så är det att visa samband mellan olika saker. Men vad orsakar egentligen vad? Leder för mycket TV-tittande till en för tidig död? Eller lever man...

Om det är någonting statistiken är extra bra på så är det att visa samband mellan olika saker. Men vad orsakar egentligen vad? Leder för mycket TV-tittande till en för tidig död? Eller lever man...

Extrapolation eller att koka soppa på en spik
9:33 min

2018 kom nyheten att FN-medarbetare hade begått sexuella övergrepp mot 60 000 människor. Men siffrorna baserades på väldigt lite data och att göra så, sk extrapolation, kan bli riktigt fel. Och kan...

2018 kom nyheten att FN-medarbetare hade begått sexuella övergrepp mot 60 000 människor. Men siffrorna baserades på väldigt lite data och att göra så, sk extrapolation, kan bli riktigt fel. Och kan...

Risk
9:32 min

Risk är ju någonting vi alla förhåller oss till i det stora och det lilla i livet, på ett mer eller mindre rationellt sätt. Men hur ska man bedöma och jämföra risker, och kan statistiken vara till...

Risk är ju någonting vi alla förhåller oss till i det stora och det lilla i livet, på ett mer eller mindre rationellt sätt. Men hur ska man bedöma och jämföra risker, och kan statistiken vara till...

Skeva och missvisande urval
9:39 min

Har bensinen blivit för dyr? JA! Blir förmodligen svaret om frågan ställs vid en bensinmack. Ett typiskt exempel på ett av de vanligaste problemen vid statistiska slutsatser - nämligen skeva urval. Så...

Har bensinen blivit för dyr? JA! Blir förmodligen svaret om frågan ställs vid en bensinmack. Ett typiskt exempel på ett av de vanligaste problemen vid statistiska slutsatser - nämligen skeva urval. Så...

Körsbärsplockning
9:32 min

Forskare, politiker och företag kan ibland ägna sig åt det man inom statistiken kallar cherry picking - de väljer helt enkelt ut data som stödjer deras tes. Hur ska man som vanlig dödlig...

Forskare, politiker och företag kan ibland ägna sig åt det man inom statistiken kallar cherry picking - de väljer helt enkelt ut data som stödjer deras tes. Hur ska man som vanlig dödlig...

Brottsstatistik
9:32 min

För några år sen blev ett blogginlägg om våldtäkter i olika länder viralt, där Sverige toppade statistiken. Men visar siffrorna hela verkligheten? Och har kriminaliteten ökat eller minskat i Sverige...

För några år sen blev ett blogginlägg om våldtäkter i olika länder viralt, där Sverige toppade statistiken. Men visar siffrorna hela verkligheten? Och har kriminaliteten ökat eller minskat i Sverige...

Inflation, KPI och andra komplexa kvantiteter
9:47 min

Ett ord vi hört väldigt ofta den senaste tiden är inflation. Men hur mäts den egentligen? Och varför resulterade felregisterade skopriser i räntehöjningar och större utgifter för svenska staten?

Ett ord vi hört väldigt ofta den senaste tiden är inflation. Men hur mäts den egentligen? Och varför resulterade felregisterade skopriser i räntehöjningar och större utgifter för svenska staten?

Vem kommer vinna valet?
9:32 min

Om det är någonting vi gillar att titta på inför ett riksdagsval så är det opinionsmätningar. Men i valet 2014 missbedömde mätningarna valresultatet helt. Så hur pålitliga är dem?

Om det är någonting vi gillar att titta på inför ett riksdagsval så är det opinionsmätningar. Men i valet 2014 missbedömde mätningarna valresultatet helt. Så hur pålitliga är dem?

Covid och statistiken
9:41 min

Få gånger har så många suttit bänkade för att se den senaste statistiken som under pandemin. Men hur mycket sa den om risker, dödlighet och smitta? Och hur kunde Donald Trump hävda att USA hade bland...

Få gånger har så många suttit bänkade för att se den senaste statistiken som under pandemin. Men hur mycket sa den om risker, dödlighet och smitta? Och hur kunde Donald Trump hävda att USA hade bland...