23 APRIL 2022

Naturmorgon 23 april: Här hittar du bilder till avsnittet

Konstfärdiga kiselalger är ett vårtecken vid morgonens sändningsplats Erstaviken. Och i Östergötlands skogar har den biologiska mångfalden kartlagts.

Tussilago och bofink är vårtecken som knappast går att missa. Men vad händer i havet under våren? Jo, en fullständig explosion av växtplankton. Dinoflagellater tar sig fram i vattnet med små svansar och kiselalgerna med sina konstverk till skal blommar. Fältreporter Karin Gyllenklev sänder från en strand vid Erstaviken i Stockholm tillsammans med växtplanktonexperterna Helena Höglander och Elinor Andrén. Dessutom letar vi större vårtecken som trådslick och östersjösallat, tillsammans med marinbiologen Ellen Schagerström.

Och så träffar vi biologerna bakom en ny studie som visar hur artmångfalden kan skilja sig åt i olika typer av skogar. Mångfalden mäts i måttenheten vedlevande skalbaggar och en avgörande faktor är hur stor andel döda träd det finns. Rebecca Petersen, Nicklas Jansson och Karl-Olof Bergman resonerar kring hur arternas behov ska kunna uppfyllas - även i brukade skogar.

Elin Gawell fick syn på ett rådjur - och en räv - i trädgården. Rådjuret körde ganska bryskt iväg räven. Vad var det som pågick? Vi ringer en expert för att få svar.

Och så har Sverige fått sin första globala geopark - Platåbergens geopark i Västergötland. Koordinatorn Anna Bergengren berättar vad det innebär.

En inställd vandring är också en vandring. Författaren Mikael Niemi ger sig ut på fantasivandring veckans kråkvinkel.

Programledare är Joacim Lindwall.