Klimatutredaren Hasslers förslag: ”omformulera klimatmålen”

41 min
Den omdiskuterade utredningens underlag till regeringens kommande klimathandlingsplan, föreslår 46 åtgärder för att svensk klimatpolitik ska synka med EUs skärpta klimatmål.

John Hassler har kallats klimatmålens bödel och kritiken mot utredningen var hård långt innan den presenterades. Nu finns hans 46 förslag till hur svensk klimatpolitik ska anpassas till EUs skärpta mål och krav på alla medlemsländer.

Det som föreslås är bland annat att se över de svenska klimatmålen till 2030 för att baseras på EUs och att införa ett nytt svenskt utsläppshandelssystem. I ett sådant system ska koldioxidutsläppen inom transporter, jordbruk, mindre industrier och uppvärmning av bostäder och lokaler kosta mer. Det kan leda till högre bränslepriser.

Utredningen är ett viktigt underlag till regeringens kommande klimathandlingsplan, där regeringen ska presentera åtgärder för hur klimatmålen ska nås, både EUs och de svenska. Som det är nu ökar regeringens politik utsläppen och klimatmålen nås inte.

Medverkande:
John Hassler - professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.
Thomas Sterner - professor i miljöekonomi vid Göteborgs universitet
Mikael Karlsson - docent i miljövetenskap Uppsala universitet
Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister.

Daniel Värjö - reporter

Niklas Zachrisson - programledare

Anders Wennersten - producent