Så tog sig covid-19 in på Sveriges äldreboenden

20 min
Ny forskning visar om det var anhöriga eller anställda som tog in covid-19 på äldreboendena i Sverige. Och hur påverkades dödligheten av om det var ett privat eller kommunalt boende?

Det är unika siffror som nu presenteras i Coronakommissionens andra delbetänkande, eftersom forskare i Sverige har möjlighet att på individnivå se exakt vad som hände på landets äldreboenden. Hur påverkades smittspridningen av antalet kontakter som anhöriga och personal hade utanför äldreboendena? Det berättar professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet Peter Nilsson.

Går det att i förhållande till smittspridningen i samhället se om det spelade någon roll om äldreboendena drevs i privat eller kommunal regi? Eller om hur många boende som fanns på boendena, eller hur hög personalomsättningen var. Docent i statskunskap Rasmus Broms berättar om sina nya forskningsrön.

Maria Eriksdotter, professor i geriatrik vid Karolinska institutet, kommenterar den nya forskningen kring smittspridningen inom äldreboenden, SÄBO, som presenteras i Coronakommissionens delbetänkande idag.