Sinthu Selvarajah. Foto: Privat.

Fallet Sinthu

Ekot granskar omständigheterna kring Sinthu Selvarajah död.

Del 1: Död i slutet rum Del 2: Polisens ansvar och missarna i utredningen Tidslinje: Detta har hänt Fakta: Här är polisens farliga grepp